Rozliczanie dotacji

Uzyskanie umowy na dofinansowanie nie oznacza końca pracy nad projektem.

Należy również w odpowiednim terminie złożyć dokumenty potwierdzające realizacje zadania.
Wiąże się to często z dedykowaniem potrzebnej grupy pracowników do przygotowania rozliczenia dotacji.
Generowanie dodatkowych kosztów, tworzenie nowych miejsc pracy to najczęstsze problemy pracodawców.
Nasza firma pomaga w zgromadzeniu dokumentacji rozliczeniowej i przedstawieniu jej za pomocą systemu rozliczeniowego.

Oferujemy kompleksowe rozliczanie dotacji:
 • wspieramy Klienta od rozpoczęcia realizacji projektu po jego zakończenie
 • nadzorujemy terminowe wykonywania poszczególnych etapów projektu
 • przygotowujemy wnioski o płatność pośrednią, zaliczkową, końcową oraz wnioski sprawozdawcze
 • opisujemy dokumenty zgodnie z wymogami danego projektu
 • dokonujemy niezbędnych przeliczeń wydatków kwalifikowanych
 • przygotowujemy niezbędne tłumaczenia zwykłe dokumentów obcojęzycznych
 • na wszystkich etapach projektu korespondujemy w imieniu Klienta z instytucjami publicznymi
 • pomagamy w przygotowaniu niezbędnych raportów z realizacji zadań
 • nadzorujemy proces zamówień publicznych od ogłoszenia zapytania ofertowego po ogłoszenie wyników konkursu ofert
 • pomagamy w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów do kontroli projektu dokonywanych przez odpowiednie instytucje
 • Klient może liczyć również na pomoc w trakcie kontroli oraz po uzyskaniu uzupełnień pokontrolnych