O firmie

PROEXPO Centrum Promocji Eksportu – działa na rynku od końca 2001 roku.

Pracownicy PROEXPO to załoga z kilkunastoletnim doświadczeniem w organizacji wystąpień firm polskich na targach zagranicznych.
To setki zorganizowanych wystąpień firm polskich na targach zagranicznych, niemalże na cały świecie.
Można by rzec, że o targach wiemy wszystko i znamy tę branżę od strony praktycznej.
Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie chętnie dzielimy się z naszymi Klientami.
Posiadamy również ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania na działania proeksportowe i inne.
Naszą działalność związaną z funduszami rozpoczęliśmy jeszcze od funduszy przedakcesyjnych PHARE 2000, PHARE 2001 – to już odległe czasy, ale zdobyte doświadczenie wciąż procentuje.
Pomagamy ocenić szansę na otrzymanie dotacji i znaleźć odpowiednie źródło finansowania projektu.
Nasze doświadczenie w tym zakresie zaowocowało setkami zadowolonych Klientów, którzy do nas wracają z kolejnymi projektami i ta współpraca trwa już od wielu lat.
Wspólnie przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.
Trzymamy pieczę nad terminowym rozliczaniem zaplanowanych we wniosku zadań.
Na etapie kontroli również służymy wszelką pomocą.
Naszym celem jest wysłuchanie głównych potrzeb Klienta i spełnienie jego oczekiwań, tak aby był zadowolony z naszej współpracy i powrócił do nas z kolejnym pomysłem, na który razem pozyskamy środki finansowe.

Nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych:
  • Działanie 6.1 – Paszport do eksportu – ponad 200 pozytywnie zrealizowanych projektów.
  • Działanie 6.5.2 – Branżowe Programy Promocyjne
  • Dotacje Regionalne – głównie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego
  • Działanie Go To Brand – zrealizowane projekty z każdego z 7 konkursów. To już kilkaset projektów na różnych etapach realizacji.

Mamy bogate doświadczenie zarówno od strony praktycznej związanej z udziałem w targach i eksportem, jak również późniejszym rozliczaniem przyznanych środków.