Pozyskiwanie dotacji

Innowacyjność zasługuje na wsparcie, które od wielu lat pomagamy pozyskać.

Uzyskaj z nami dotację.
Uzyskanie dotacji unijnych jest wyzwaniem dla firmy. Wymaga zaangażowania kilku osób, które będą odpowiedzialne za wszelkie aspekty projektu.
Nie każda firma może pozwolić sobie na powierzenie przygotowania wniosku pewnej potrzebnej grupie pracowników odpowiedzialnej za terminowość i rzetelność.
Pisanie wniosku o dotację jest bardzo skomplikowane i wymaga szczegółowego zapoznania się z wymogami danego projektu.
Potrzebny jest czas na opracowanie wniosku i przygotowanie wymaganej dokumentacji, a w razie konieczności zebranie i złożenie dokumentacji uzupełniającej.

Nasza firma wychodzi z pomocą dla Firm:
 • zbieramy informacje na temat potrzeb Klienta
 • analizujemy wspólnie potrzeby starając się wybrać najkorzystniejszą opcję
 • z pomocą Klienta wypełniamy wniosek
 • pomagamy w zebraniu niezbędnych dokumentów, które wraz z wnioskiem składamy w imieniu Klienta
 • jeżeli zajdzie potrzeba przygotowujemy wszelkie uzupełnienia
 • korespondujemy z instytucją finansująca w imieniu Klienta
 • pilnujemy wszystkich szczegółów projektu
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł na:
 • rozwój eksportu
 • umiędzynarodowienie działalności gospodarczej
 • badania i rozwój
 • inwestycje
 • inne
Ponadto oferujemy:
 • sporządzanie strategii rozwoju działalności eksportowej
 • opracowania i analizy rynkowe
 • bazy danych