Nowa dotacja na rozwój eksportu w województwie śląskim!!!

 

W najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie

Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP. 

 

Przedsiębiorstwa mikro małe i średnie prowadzące działalność na terytorium województwa śląskiego mogą

ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów:

– wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym

 

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW – CZERWIEC 2019

 


 

Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – kolejny nabór już wkrótce.

Program Go To Brand polega na dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w targach,

misjach wyjazdowych i przyjazdowych, zakupu usług doradczych, przygotowania materiałów promocyjnych.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Nasza skuteczność to 100% w pozyskaniu środków na rozwój eksportu dla naszych Klientów.