Aktualności

Działanie Go To Brand – zrealizowane projekty z każdego z 7 konkursów. To już kilkaset projektów na różnych etapach realizacji.

Miło nam poinformować,

że wkrótce prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działania

Go To Brand – EXPO 2020

Okres realizacji projektu od 27.02.2021 – 30.09.2022

Program przeznaczony dla firm z sektora MŚP

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić tylko dwa warunki:

1. Udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym (działanie obowiązkowe)

2. Udział w charakterze wystawcy lub organizacja misji wyjazdowej na targi, na których zorganizowane będzie narodowe stoisko informacyjne (wybrane imprezy targowo-wystawiennicze w zależności od danej branży).

Pozostałe targi i misje wyjazdowe można organizować w dowolnym kraju z Zatoki Perskiej:

– ZEA,

– ARABIA SAUDYJSKA,

– BAHRAJN,

– KATAR,

– KUWEJT,

– OMAN,

Dodatkowo całość konkursu rozliczana jest za pomocą kwot ryczałtowych, co oznacza, iż na etapie składania wniosku określamy kwoty uczestnictwa w danych targach lub wyjazdach i z Instytucją nie musimy rozliczać się za pomocą faktur, a jedynie dokumentując nasz udział w danym zdarzeniu.

W konkursie mogą wziąć udział producenci oraz usługodawcy z terenu całego kraju.

W ramach projektu koszty kwalifikowane to:

– koszt podróży służbowych pracowników firmy uczestniczącej w targach lub misjach (diety, noclegi),

– transport osób i eksponatów,

– rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

– zakup, budowa oraz obsługa stoiska targowego,

– reklamy w mediach targowych,

– udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

– organizacji pokazów, prezentacji i degustacji,

– nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery, ulotki, wizytówki)

– reklama online (Social media), filmy reklamowe

– przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej

– usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia firmy wraz z niezbędnymi w tym zakresie szkoleniami;

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi ok. 440.000,00 zł, przy dofinansowaniu:

– 60% dotacji dla firm średnich

– 75% dotacji dla firm małych

– 85% dotacji dla firm mikro

– 80% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego